ANBI

Stichting TaDaiMah is bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Door deze status geniet TaDaiMah enkele fiscale voordelen. Zij is volledig vrijgesteld van het betalen van belasting over schenkingen en erfenissen. Donaties aan TaDaiMah kunnen als aftrekbare gift worden opgevoerd bij de aangifte voor de inkomstenbelasting.