Verslag

Beleidsplan
In het beleidsplan vindt u een beschrijving van onze visie, missie en doelstellingen. Lees hier: Beleidsplan TadaiMah 2021-2025.

Financieel overzicht en begroting
Op het financieel overzicht vindt u een beschrijving van de financiële ontwikkelingen in  het laatst afgesloten boekjaar. Lees hier: Jaarrekening 2022 en Begroting 2023.

Jaarverslag
In het Jaarverslag 2022 vindt u een beschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen.

Huishoudelijk reglement
Samen wonen, meedoen in een woonvorm met anderen, vraagt van iedere deelnemer om rekening te houden met elkaar. Basisregels zijn beschreven in het huishoudelijk reglement. Klik hier om het huishoudelijk reglement te lezen.

Financieel reglement
Samen wonen, meedoen in een woonvorm met anderen, vraagt ook om duidelijke afspraken over de gemeenschappelijke financiële aspecten. Deze regels zijn beschreven in het financieel reglement. Klik hier om het financieel reglement te lezen.

Instroombeleid
Samen wonen, meedoen in een woonvorm met anderen, vraagt ook om duidelijke afspraken over de wijze waarop nieuwe bewoners instromen. Deze regels zijn beschreven in het instroombeleid. Klik hier om het instroombeleid te lezen.

Uitstroombeleid
Samen wonen, meedoen in een woonvorm met anderen, vraagt ook om duidelijke afspraken over de wijze waarop bewoners het wooninitiatief kunnen verlaten . Deze regels zijn beschreven in het uitstroombeleid. Klik hier om het uitstroombeleid te lezen.