Doel

De stichting TaDaiMah heeft tot doel:

  • Het bieden van een woonvorm aan jong volwassenen met autisme met een normale begaafdheid;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aangaan van overeenkomsten of convenanten met woningbouwverenigingen of woningstichtingen teneinde soortgelijke wooneenheden te realiseren en te exploiteren.

Samen wonen, meedoen in de samenleving waar ook anderen komen, vraagt van een ieder rekening te houden met elkaar. Basisregels zijn daarbij:

– Respect

Niet iedereen kan hetzelfde zijn. Dat hoeft ook niet als je weet dat we elkaar kunnen aanvullen, dat de verschillen die er zijn meerwaarde kunnen hebben. Het aansluiten bij de eigen kwaliteiten van mensen is de kern van het respectvol omgaan met elkaar waarbij meer uitgegaan wordt van onderlinge overeenkomsten dan van onderlinge verschillen. Maar dat respect dient altijd van twee kanten te komen!

– Competenties

Iedere mens wil groeien en zich ontwikkelen, zo veel mogelijk zelf doen en eigen keuzes kunnen maken. Daarom wordt de begeleiding altijd zoveel mogelijk op de persoon zelf afgestemd en wordt gericht op de persoonlijke groei en ontwikkeling.

– Interacties

Mensen zijn sociale wezens, zij willen dingen samen doen, willen andere mensen ontmoeten en in meer of mindere mate relaties aan gaan. Bij het goed samen wonen is er ruimte voor interacties, maar ook tijd voor jezelf.

De Stichting TaDaiMah gaat uit van een PGB-gebruik, waarbij de deelnemers naast hun Wajong-uitkering of hun arbeidsloon een PGB hebben voor de inkoop van zorg en begeleiding. De deelnemer betaalt zelf zijn zorgverlener, huur, verzekeringen, e.d. Voor het voeren van een gezamenlijke huishouding maakt de deelnemer maandelijks een vast bedrag over aan de stichting TaDaiMah die de organisatie van het wooninitiatief regelt.